pr jkkg

Мамлекеттик кызматчыларга көрсөтүлүүчү негизги талаптар

Төмөнкү адамдар мамлекеттик кызматчы болуп эсептелет:

Кыргыз Республикасынын жараны болбогон;

-21 жашка толо элек;

-соттун чечими менен жарактуу эмес деп табылган же соттун чечими менен мамлекеттик кызматчы катары ишмердүүлүктү ишке ашырууга же мамлекеттик кызматтын аныкталган кызматтарын ээлөөгө тыюу салынган;

-мыйзамдар менен белгиленген тартипте алынбаган же жабылбаган соттолуусу бар;

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдары же кызматка алууну ишке ашырган тиешелүү мамлекеттик орган менен ушул административдик кызмат үчүн белгиленген квалификациялык талаптарга туура келбеген.

Квалификациялык талаптар

Мамлекеттик кызматчыларга болгон квалификациялык талаптарга төмөнкү талаптар кирет:

-административдик мамлекеттик кызматтардын категорияларын жана топторун эске алуу менен кесиптик билимдин деңгээлине жана багытына;

-адистиги боюнча эмгек стажына жана тажрыйбасына жана тиешелүү кесипкөй ыктарына.

Административдик мамлекеттик кызматтарга адистиги боюнча эмгек стажына жана тажрыйбасына төмөнкү квалификациялык талаптар белгиленет:

-кенже административдик мамлекеттик кызматтар – эмгек стажына талаптарды көрсөтпөстөн;

-улук административдик мамлекеттик кызматтар — кенже административдик мамлекеттик кызматтарда эмгек стажы бир жылдан кем эмес же адистиги боюнча эмгек стажы үч жылдан кем эмес;

-башкы административдик мамлекеттик кызматтар — улук кызматтарда мамлекеттик кызматтын стажы беш жылдан кем эмес же адистиги боюнча эмгек стажы жети жылдан кем эмес;

-жогорку административдик мамлекеттик кызматтар — башкы кызматтарда мамлекеттик кызматтын стажы беш жети жылдан кем эмес же адистиги боюнча эмгек стажы он жылдан кем эмес.

Ишеним телефону:
+996(312) 66 08 73 +996(312) 66 11 38 +996(773) 49 17 20
Коррупцияга каршы аракеттер боюнча чаралар
Суроо
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө кызмат өтөө кадырлуубу?
(Русский) yiyk-midet yiyk-midet yiyk-midet yiyk-midet logotype2 shos