pr jkkg

Мыйзам актыларынын долбоорлору

“Аскер кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору.

 

Долбоор

“Аскер кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы

1-статья.

“Аскер кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору 1993-ж., № 8 179-бет) төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Мыйзамдын бардык тексти боюнча “Офицердик курамдагы адамдар, прапорщиктер, мичмандар, мөөнөттөн тышкаркы кызматтагы аскер кызматкерлери, ички иштер органдарынын, Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын, жазык-аткаруу тутумунун мекемелери менен органдарынын, каржы полициясынын, атайын байланыш кызматынын мамлекеттик социалдык камсыздандырууга алынбоочу жетекчи жана катардагы курамдагы адамдары” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, башка аскердик түзүлүштөрүнүн жана Мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын аскер кызматчылары, ошондой эле ички иштер, улуттук коопсуздук, жазык-аткаруу тутумунун, баңги заттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, атайын байланыш кызматынын кызматчылары” деген сөздөр менен тийиштүү жөндөмөлөрдө алмаштырылсын, эгерде ушул Мыйзамда башка каралбаса.

2. Мыйзамдын аталышы “аскер кызматкерлерин” деген сөздөн кийин “, укук коргоо органдарынын кызматчыларын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн” деген сөздөр менен толукталсын.

3. Мыйзамдын преамбуласы алып салынсын.

4. 1-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“1-статья. Мыйзамды жөнгө салуу предмети жана пенсия менен камсыз кылуунун түрлөрү

“Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, башка аскердик түзүлүштөрүнүн жана Мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын аскер кызматчыларын, ошондой эле ички иштер, улуттук коопсуздук, жазык-аткаруу тутумунун, баңги заттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, атайын байланыш кызматынын кызматчыларын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн пенсия менен камсыздоо шартын, ченемин жана тартибин аныктайт.

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, башка аскердик түзүлүштөрүнүн жана Мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын аскер кызматчылары, ошондой эле ички иштер, улуттук коопсуздук, жазык-аткаруу тутумунун, баңги заттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, атайын байланыш кызматынын кызматчылары мамлекеттик социалдык камсыздандырылбаганда, ушул Мыйзамда белгиленген аскердик кызматта жана ички иштер, улуттук коопсуздук, жазык-аткаруу тутумунда, баңги заттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда, атайын байланыш кызматында иштеген жылдары бар болгондо, иштеген жылдары үчүн өмүр бою пенсия алууга укуктуу.

Ушул Мыйзамда белгиленген шарттарда майып болуп калган аскер кызматкерлери, ички иштер, улуттук коопсуздук, жазык-аткаруу тутумунун, баңги заттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, атайын байланыш кызматынын башкаруучу жана катардагы курамынын адамдары майыптыгы боюнча пенсия алууга укуктуу болушат.

Аскер кызматкерлери, ички иштер, улуттук коопсуздук, жазык-аткаруу тутумунун, баңги заттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, атайын байлашын кызматынын башкаруучу жана катардагы курамынын адамдары курман болгон же каза болгон учурда алардын үй-бүлөлөрү баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсия алууга укуктуу болушат.”.

5. 10-статьяда:

— экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, башка аскердик түзүлүштөрүнүн жана Мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын аскер кызматчыларын, ошондой эле ички иштер, улуттук коопсуздук, жазык-аткаруу тутумунун, баңги заттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, атайын байланыш кызматынын кызматчыларын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн ушул Мыйзам боюнча пенсия менен камсыздоо коргоо, ички иштер, улуттук коопсуздук, жазык-аткаруу тутуму, өзгөчө кырдаалдар, баңги заттарды контролдоо, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү, транспорт жана коммуникациялар чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдар тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте жүзөгө ашырылат.”;

— төмөнкү мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

“Пенсиялык күбөлүктөрдүн үлгүсүн жана аларды берүү тартибин Кыргыз Респубилкасынын Өкмөтү аныктайт.”.

6. 16-статьянын бешинчи абзацында “300 сом” деген цифра жана сөз “беш эсептик көрсөткүч” деген сөздөр менен алмаштырылсын”.

7. 17-статьяда:

— биринчи абзацтын “а” пункттунда “100” деген цифра “150” деген цифра менен алмашылсын.

— биринчи абзац төмөнкү мазмундагы “г” пунктту менен толукталсын:

“г) “Мать-героиня” же “Баатыр Эне” ордени менен сыйланган энелерге – эсептик көрсөткүчтүн 1000 пайыз өлчөмүндө”.

8. 19-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Майып болуп калган Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, башка аскердик түзүлүштөрүнүн жана Мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын аскер кызматчыларына, ошондой эле ички иштер, улуттук коопсуздук, жазык-аткаруу тутумунун, баңги заттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, атайын байланыш кызматынын кызматчыларына, эгерде майыптык алар кызмат өтөп жаткан мезгилде же кызматтан бошонгондон кийин 12 айдан кеч эмес майып болуп калса, же эгерде алар кызмат өтөө мезгилинде жарат алуунун, контузия болуунун, мандемдүү болушунун же ооруга дуушар болуунун натыйжасында майып болуп калса майыптык боюнча пенсиялар дайындалат.”.

9. 22-статьянын “в” пункттунда “55” жана “30” деген цифралар “70” жана “50” деген   цифралар менен алмаштырылсын.

10. 23-статьянын “в” пункттундагы “300 сом” деген цифра жана сөз “сегиз эсептик көрсөткүч” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

11. 26-статьяда:

— биринчи абзацтын “а” пункттунда “100” деген цифра “150” деген цифра менен алмаштырылсын.

— биринчи абзац төмөнкү мазмундагы “д” пунктту менен толукталсын:

“д) “Мать-героиня” же “Баатыр Эне” ордени менен сыйланган энелерге – эсептик көрсөткүчтүн 1000 пайыз өлчөмүндө”.

12. 31-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, башка аскердик түзүлүштөрүнүн жана Мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын аскер кызматчыларынын, ошондой эле ички иштер, улуттук коопсуздук, жазык-аткаруу тутумунун, баңги заттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, атайын байланыш кызматынын кызматчыларынын үй-бүлө мүчөлөрүнө баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсиялар, эгерде баккан адам кызмат өтөп жаткан мезгилде же кызматтан бошогондон кийин 6 айдан кеч эмес же болбосо бул мөөнөттөн кийин, бирок кызмат өтөп жаткан мезгилде алган жараатынын, контузиясынын, мандеминин же оорусунун натыйжасында каза болсо дайындалат. Мында согуштук аракеттердин убагында дайынсыз жок болуп кеткен аскер кызматкерлеринин үй-бүлөлөрү фронтто курман болгондордун үй-бүлөлөрүнө теңештирилет.

13. 31-1-статьянын экинчи абзацында “Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигине” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарына” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

14. 38-статьяда:

— “а” пункттунда “40” деген цифра “50” деген цифрага алмаштырылсын;

— “б” пункттунда “30” деген цифра “40” деген цифрага алмаштырылсын.

15. 45-статьянын үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

Ушул Мыйзамдын 1-статьясында көрсөтүлгөн адамдарга пенсия ушул адамдардын акчалай акысынан эсептелип чыгарылат. Мында аларга пенсия эсептеп чыгаруу үчүн кызмат орду, аскердик жана атайын наамы боюнча тийиштүү маяналар, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган өлчөмдөрдө жана тартипте иштеген жылдары үчүн пайыздык үчтөк акы эске алынат.

Ошондой эле пенсияга 25 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө ай сайын социалдык кошумча төлөм кошуп эсептелет.

16. 45-1-статьянын биринчи абзацында “аскер кызматчыларынын ичинен” деген сөздөр “ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн адамдардын ичинен” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

17. 49-статьянын биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Эмгек акыга жана башка социалдык төлөмдөргө ушул райондордо жашаган мезгилде кошумча төлөмдөрдүн коэфициенттери белгиленген аймактарда жашаган Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, башка аскердик түзүлүштөрүнүн жана Мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын аскер кызматчыларынын, ошондой эле ички иштер, улуттук коопсуздук, жазык-аткаруу тутумунун, баңги заттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, атайын байланыш кызматынын кызматчыларынын ичинен пенсионерлерге жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө райондук коэффициенттерди эске алуу менен эсептеп чыгарылат.”.

49-статья төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

“Мында Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу жана алыскы зоналарда 10 календардык жылдан аз эмес (мөөнөттүү кызматтан тышкары) бардык кызмат өтөгөн жылдары үчүн) кызмат өтөгөн, ушул статьянын  биринчи бөлүгүн колдонуу менен пенсия эсептелип чыгарылган пенсионерлер ушул райондук коэффициент белгиленбеген же төмөн өлчөмдө белгиленген райондордон кеткенде тийиштүү райондук коэффициентти эске алуу менен эсептеп чыгарылган пенсиянын өлчөмү аларда сакталат.”.

49-статьянын экинчи абзацы үчүнчү абзац деп эсептелинсин.

18. 50-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Мөөнөттүү кызматтын аскер кызматчыларына жана алардын үй-бүлөсүнө пенсия дайындоо жөнүндө арыз Социалдык фонддун аймактык бөлүмчөсүнө же алар жашаган жер боюнча Социалдык фонддун ага тийиштүү башка аймактык бөлүмчөсүнө (мындан ары – Социалдык фонддун аймактык бөлүмчөлөрү деп аталат) берилет, ал эми Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, башка аскердик түзүлүштөрүнүн жана Мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын аскер кызматчыларына, ошондой эле ички иштер, улуттук коопсуздук, жазык-аткаруу тутумунун, баңги заттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, атайын байланыш кызматынын кызматчыларына жана алардын үй-бүлөсүнө пенсия дайындоо жүнүндө арыз жогоруда аталган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын пенсия органына берилет.”.

19. 54-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“Куралдуу Күчтөрүнүн, башка аскердик түзүлүштөрүнүн жана Мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарынын аскер кызматчыларынын, ошондой

эле ички иштер, улуттук коопсуздук, жазык-аткаруу тутумунун, баңги заттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, атайын байланыш кызматынын кызматчыларынын ичинен пенсионерлерге жана алардын үй-бүлөсүнө пенсиялар катталган жерине карабастан, пенсионер анык жашаган жер боюнча Банк мекемелеринен, жогоруда аталган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тариздөөчү тийиштүү документтердин негизинде төлөнөт.”.

20. 55-статья төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

“Пенсионер мындай жагдайларды жашырып койгон учурда ал жеке жоопкерчилик тартат.”.

2-статья.

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн баштап 10 күндөн кийин күчүнө кирет.

2. Аскер кызматчыларды, укук коргоо органдарын жана алардын үй-бүлөсүн пенсия менен камсыз кылган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар мурда дайындалган пенсиялардын өлчөмдөрүн жана шарттарын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

3. Кыргыз Респубилкасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын

Президенти

Ишеним телефону:
+996(312) 66 08 73 +996(312) 66 11 38 +996(773) 49 17 20
Коррупцияга каршы аракеттер боюнча чаралар
Суроо
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө кызмат өтөө кадырлуубу?
(Русский) yiyk-midet yiyk-midet yiyk-midet yiyk-midet logotype2 shos