pr jkkg

Мобилизациялык резервдик жыйындарына чакыруу

25-жашка толгон анык аскердик же альтернативдик кызматты өтөбөгөн жана мөөнөтүн узартуусу жок же укук коргоо органдары тарабынан кылмыш ишин козгоодон баш тартылган учурларда чакыруу комиссияларынын чечимдери менен чакыруудан бошотулган жарандар мобилизациялык резервдин жыйындарын өтөөгө укуктуу.

25 жаштан 40 жашка чейинки мурда алгачкы аскердик жыйындарды, ден -соолугунун абалы боюнча альтернативдик кызматты өтөгөн жана медициналык кайра күбөлөндүрүүнүн жыйынтыгы боюнча аскердик кызматка жарактуу деп табылган жарандар ушул мыйзамга ылайык мобилизациялык резервдин жыйындарын өтөөгө укуктуу.

Мобилизациялык резервдин жыйындары жарандар тарабынан 500 эсептик көрсөткүч суммасындагы акчалай төгүмдөрдү коргоо маселерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын атайын эсебине төлөөнү жана 30 күндүк аскердик жыйындарды өтүүнү карайт.

Мобилизациялык резервдин жыйындарына чакыруу жана өтүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-ноябрындагы №566 “Кыргыз Республикасынын жарандары менен мобилизациялык резервдин жыйындарын уюштуруунун жана өткөрүүнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү жөнүндө” токтомунда аныкталган.

Акчалай төгүм жыйындарды өтүү башталганга чейин төлөнөт.

Мобилизациялык резервдин жыйындарынан түшкөн акча каражаттары аскерлерди багууга жана камсыздоого, окуу жыйындарын өткөрүүгө, окуу материалдык базаны өркүндөтүүгө, Куралдуу Күчтөрүнүн аскер кызматкерлеринин социалдык коргоосун жогорулатууга,  тартип Уставынын талаптарына ылайык аскер кызматкерлерин сыйлоого, ошондой эле өкүлчүлүк чыгымдарга жумшалат.

Мобилизациялык резервдик жыйындарына чакырылган жарандар Аскердик ант берет. Мобилизациялык резервдик жыйындар бүткөн жарандар запаска киргизилет жана 1-категориядагы аскердик милдетүүлөрдүн каттоосуна  коюлат.

Ишеним телефону:
+996(312) 66 08 73 +996(312) 66 11 38 +996(773) 49 17 20
Коррупцияга каршы аракеттер боюнча чаралар
Суроо
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө кызмат өтөө кадырлуубу?
(Русский) yiyk-midet yiyk-midet yiyk-midet yiyk-midet logotype2 shos