pr jkkg

Коррупцияга каршы аракеттер боюнча чаралар

Коррупцияга каршы аракеттер боюнча чаралар

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 2-февралындагы №26 «Кыргыз Республикасынын Коррупцияга каршы саясат мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы аракеттер боюнча чаралар тууралуу» Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн коррупцияга каршы аракеттер боюнча иш-чараларынын Программасы менен Планын бекитүү тууралуу» Токтомун, Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин 2013-жылдын 4-ноябрындагы №6 «Кыргыз Республикасынын Коррупцияга каршы саясат мамлекеттик стратегиясы жана бийликтин органдарында саясий жана системалуу коррупциялардын пайда болуу себептерин жок кылуу боюнча чараларынын ишке ашырылышы» Чечимин жүзөгө ашыруу максатында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын башкаруу органдары, кошуундары, бөлүктөрү жана мекемелеринде коррупциялык укук бузуулардын болуусуна бөгөт коюу жана алдын алуу, бетин ачуу максаттарында Генералдык штабда 2018-2019-жылдарда коррупцияга каршы аракеттери тууралуу КР КК ГШнын иш-чараларынын Планы иштелип чыккан жана бекитилген.

Генералдык штаб иш-чаралар Планын жүзөгө ашыруу процесстеринде төмөндөгү принциптерди жетекчиликке алды:

-КР КК Генералдык штабынын иш-аракеттеринде коррупциялык коркунучту жаратуучуларды таап чыгуу жана жок кылуу;
-жүргүзүлүп жаткан коррупцияга каршы иш-чараларда ачык-айкындуулукту камсыздоо;
-бюджеттик каражаттардан пайдаланган мамлекеттик сатып алууларды ишке ашырууда ачык-айкындуулукту камсыздоо;
-мамлекеттик тейлөөнү жүргүзүүдө негизсиз акча каражаттарын чогултууга жол бербөө.

Андан тышкары КР КК Генералдык штабынын башчысынын буйругу менен КР КК ГШнын коррупцияга каршы аракеттерди жүргүзүүчү туруктуу жумушчу комиссиясы түзүлдү.

Комиссия квартал сайын отурум өткөрүп анда Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабында 2018-2019-жылдардагы коррупцияга каршы аракеттердин Планынын аткарылышы жана жүрүшү каралып турат.

Ошондой эле КР КК ГШда ишеним телефону иштейт, телефон байланышы аркылуу коррупциялык көрүнүштөр тууралуу билдирип турса болот:

0-312-661138

Урматтуу аскер кызматчылары жана жарандар!

Сиздерди Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабындагы бардык коррупциялык схемалар жана укук бузуулар жөнүндө opo.gsh.vs@gmail.com электрондук почтасы же төмөнкү телефондор аркылуу маалымдооӊуздарды Суранабыз:

0-312-622163; 0-554-220600   —  юстициянын полковниги Козуев Темирбек Турсунбаевич;

0-551-382538; 0-776-230276   —  юстициянын полковниги Шейренов Бакыт Шаршенович;

0-505-977778 — юстициянын майору Ж.И.Кумачаева.

 

 

Пайдалуу шилтемелер:

Методология мониторинга

Государственная стратегия антикоррупционной политики Кыргызской Республики

Методика разработки и реализации ведомственной программы и плана…

Руководство по проведению комплексной оценки эффективности реализации…

Типовое положение об уполномоченном по вопросам предупреждения коррупции…

Конвенция ООН против коррупции

Указ Президента КР о национальной стратегии устой разв КР на 2013-2017 год

Указ Президента КР о мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти

Закон КР о противодействии коррупции

Ишеним телефону:
+996(312) 66 08 73 +996(312) 66 11 38 +996(773) 49 17 20
Коррупцияга каршы аракеттер боюнча чаралар
Суроо
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө кызмат өтөө кадырлуубу?
(Русский) yiyk-midet yiyk-midet yiyk-midet yiyk-midet logotype2 shos