pr jkkg

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн Коллегиясынын отуруму

2017-жылдын 23-ноябрында Куралдуу Күчтѳрдүн Күжүрмѳн даярдоо борборунда кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн Коллегиясынын отуруму болду.
Коллегия Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн Генералдык штабынын башчысы генерал-майор Р.Дуйшенбиевдин тѳрагалыгы алдында ѳттү.

КР ККнын Аскердик коллегиясы Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн жетектѳѳчү курамынын, башкаруу органдарынын, кошуундар, бѳлүктѳр жана мекемелеринин командалык курамынын 2017-окуу жылын жыйынтыктоо боюнча жүргүзгѳн Ыкчам жыйынынын логикалык жыйынтыгы болуп саналды.
Коллегиянын отурумунун жүрүшүндѳ КР ККнын бардык түзүмдѳрүнүн иш-аракеттери тууралуу докладдарды угушту, Куралдуу Күчтѳрдүн күжүрмѳн жана ыкчам даярдыктарынын сапаттуу уюштурулушуна, күжүрмѳн жана мобилизациялык даярдыктын жүрүшүнѳ карата жыйынтыктар чыгарылды.
КР ККнын башкаруу органдары менен бѳлүктѳрүнүн ѳткѳн жылдагы кызматтык-күжүрмѳн иш-аракеттеринин жыйынтыгы боюнча тиешелүү баалар берилди.
Андан тышкары Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн Генералдык штабынын башчысы күжүрмѳн жана мобилизациялык даярдыктын деңгээлин кѳтѳрүү, аскерлерди күжүрмѳн даярдоо, аскердик тартипти жана укук тартибин чыңдоо, ошондой эле коррупцияга каршы күрѳшүү боюнча негизги тапшырмаларды берди.
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн Коллегиясынын отурумунда кызматында артыкчылыкты кѳрсѳткѳн аскер кызматчылары Кыргыз Республикасынын Президенти-Куралдуу Күчтѳрдүн Башкы кол башчысынын атынан ысымдалган сааттарды, Премьер-министрдин атынан баалуу белектерди алышты. Ошондой эле отурум Кыргыз Ресурубликасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн Генералдык штабынын башчысынын КР ККнын ѳздүк курамын окуу жылынын жыйынтыкталышы боюнча сыйлыктарды тапшыруусу тууралуу буйругун жеткирүү менен жыйынтыкталды.

[metaslider id=2526]

Ишеним телефону:
+996(312) 66 08 73 +996(773) 49 17 20
Коррупцияга каршы аракеттер боюнча чаралар
Суроо
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө кызмат өтөө кадырлуубу?
(Русский) yiyk-midet yiyk-midet yiyk-midet yiyk-midet logotype2 shos